B.Technology Food नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना

B.Technology Food नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना

त्रि.वि द्वारा मिति २०७५ आश्विन १२ गते लिइएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा अनुसार नागरिक कलेज गैडाकोट नवलपरासीमा भर्ना हुन ईच्छुक विद्यार्थीहरुले २०७५÷०६÷१८ देखि २२ सम्म सम्पर्क गरी मेरीट वेसिसमा भर्ना हुन् सूचित गरिन्छ । थप जानकारीको लागि कलेजको सम्पर्क नं ०७८५०२४०८ र मो...

Notice of Entrance Examination Card Collection 2075

Nagarik College entrance examination Date: 2075/06/12 (Friday) Time:12PM – 2PM Examination Center Birendra multiple campus – Bharatpur Please collect your entrance card as per given information. Entrance card distribution Date: 2075/06/11 Nagarik College...
Entrance Form Available for BTech Food 2075

Entrance Form Available for BTech Food 2075

Download Form                                                                                        Brochure Download...